CHKO Jeseníky

Jeseníky patří mezi naše nejzachovalejší hory,z bohatou a vácnou květenou i živočichy.

Další videa
Jeseníky 2012 - HDR Time Lapse
CHKO Jeseníky
Jeseníky 2011 HD